Střešní okna

V naší nabídce naleznete nejkvalitnější střešní a mansardová okna na českém trhu. Široký sortiment materiálů v kombinaci s volitelnými parametry zasklení, ovládání a doplňků uspokojí skutečně každého, kdo hledá vhodné řešení pro svůj projekt. Nabízíme střešní okna dřevěná i plastová, standardní, zateplená, nízkoenergetická, protihluková a další.

Střešní a mansardová okna – poetický pohled do nebe

Moderní střešní okna se v posledních letech stala součástí většiny staveb, kde bylo zapotřebí využít účelně podkrovní prostory pro bydlení, jako kanceláře, nebo k jiným účelům.
Střešní okna jsou velice dobrým účelným a poměrně levným stavebním prvkem, který poskytuje vysoký komfort použití, dobré prosvětlení místností, ( lepší prosvětlení než např. u vikýřů ) kvalitní odvětrání prostor i dobrou tepelnou izolaci. I z estetického hlediska jsou střešní okna vysoce dekoračním prvkem.
Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že jsou jedním z nejvíce exponovaných stavebních prvků vůbec. Ve střeše jsou střešní okna vystavena přímým povětrnostním vlivům a poměrně velkým teplotním rozdílům.

 

Výběr okna – obecné zásady
 

Volba výšky osazení a optimální velikosti okna
Volbou výšky osazení okna ovlivňuje několik faktorů. Sklon střešní konstrukce, možnosti výhledu, prosvětlení budoucí místnosti apod. Nezapomeňme ale, že musíme mít možnost pohodlně ovládat zavírání okna, vnější markýzu, snadno omývat obě plochy dvojskla. Proto by horní hrana neměla být výše než 200 cm. Podle sklonu střechy volíme takovou velikost okna, abychom měli dobrý výhled jak vestoje tak i vsedě (spodní hrana okenního rámu by měla být vzdálena od podlahy cca 90 cm).
Osvětlení
Pro optimální prosvětlení místnosti by celková plocha prosklení oken měla být nejméně 10% plochy podlahové. Dostatek světla v místnosti, jeho dobré prostorové rozložení, ale i dobrý výhled ovlivňuje počet a velikost střešních oken. Více menších oken umožňuje světlo rovnoměrněji rozvrhnout, než jedno velké (při stejné ploše prosklení).
Případná úprava krokví
Úprava krokví je nutná pouze tehdy, pokud mezera mezi krokvemi (d) je menší než šířka okna (š) nebo větší než okna zvětšená o 200mm (d>š+200mm). Úprava nad a pod oknem musí provedena v takové vzdálenosti od okenního rámu, aby bylo možné provést ostění nad oknem vodorovně a pod oknem svisle.
Základní předpoklady pro bezproblémové užívání střešních oken:
topná tělesa umístit pod střešní okna
ostění pod oknem svisle, nad oknem vodorovně
vždy zajistit obtékání teplým vzduchem celé plochy dvojskla – především spodních partií

Ostění
Pro plné využití funkcí kvalitního střešního okna je důležité správně provést ostění (obložení) okenního výklenku. Zajistí se tím maximální osvětlení místnosti (o 30 – 40% více světla než vikýřové okno se stejnou plochou prosklení) a nenaruší přirozené proudění vzduchu kolem okenní tabule. Podstatně se tím sníží možnost kondenzace vnitřní vlhkosti na ploše izolačního dvojskla.

|